აირჩიე ღვინის ბოთლების რაოდენობა

მარიამ ხომასურიძის წლის ბოქსი