აირჩიე ღვინის ბოთლების რაოდენობა

ჯაბა ძიმისტარიშვილის წლის ბოქსი