მიიღე საინტერესო და სასარგებლო ინფორმაცია

UNBOX WINE ბლოგი

udzvelesi-unikaluri-da-axali-qartuli-gvino-msoflio-asparezze

უძველესი, უნიკალური და ახალი ქართული ღვინო მსოფლიო ასპარეზზე

უკვე მრავალი საუკუნეა, რაც ღვინო ქართული იდენტობისა და კულტურის ორგანულ ნაწილს წარმოადგენს. სწორედ ღვინის წარმ...